Keperluan Sistem

Ini menerangkan persekitaran sistem yang diperlukan untuk menggunakan pemacu MF.

Sistem Pengendalian

Windows Vista/7/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Pemacu pengimbas dan MF Scan Utility hanya menyokong Windows Vista/7/8.1/10.
Pemacu pencetak (UFR II (V4)/UFRII LT (V4)) hanya menyokong Windows 8.1/10/Server 2012 R2/2016.
Pemacu pencetak dan pemacu faks hanya disokong dalam persekitaran rangkaian dalam kes sistem pengendalian Pelayan.
Sesetengah pemacu pencetak dan pemacu faks mungkin tidak dibekalkan bergantung pada peranti yang anda gunakan, negara anda atau wilayah anda.
NOTA
Untuk status sokongan sistem pengendalian dan pek perkhidmatan terbaru, semak tapak web Canon (http://www.canon.com/).
Untuk mendapatkan butiran tentang persekitaran sistem yang diperlukan untuk perisian selain daripada MF Scan Utility, rujuk fail Readme untuk perisian yang berkenaan.