Helaian [Kualiti]

Anda boleh menetapkan kaedah pemprosesan cetakan untuk memadankan kandungan data cetakan.
[Cetakan Berdasarkan Kandungan]
Menentukan objektif yang sepadan dengan data cetakan dan menetapkan mod kualiti cetakan yang sesuai.
[Tetapan Terperinci untuk Kualiti]
Membolehkan anda menetapkan butiran kualiti cetakan seperti resolusi, pemeringkatan, jumlah toner, dll.
Kotak Dialog [Tetapan Terperinci untuk Kualiti]
[+][-]
[Pelarasan Warna]/[Pelarasan Skala kelabu]
Membolehkan anda melaraskan warna, kecerahan dan kontras.
Kotak Dialog [Pelarasan Warna]/[Pelarasan Skala kelabu]
[+][-]
[Tetapan Padanan]
Membolehkan anda menetapkan operasi sepadan untuk pelarasan warna.
Kotak Dialog [Tetapan Padanan]
[+][-]
[Cetakan Dua Warna]
Mencetak dalam dua warna dengan bahagian data cetakan yang tiada data warna dicetak dalam bayangan warna hitam dan bahagian yang ada data warna dicetak dalam warna yang ditentukan.
[Simpanan Toner]/[Simpanan Toner Terperinci]
Jimat toner dengan mencetak data cetakan dengan toner yang kurang.
Dalam [Simpanan Toner Terperinci], pencetakan dilembutkan mengikut susunan [Mod 1], [Mod 2] dan [Mod 3].

Topik Berkaitan