Helaian [Suapan Kertas]

Anda boleh menetapkan jenis kertas dan sumber kertas.
[Pilih Kertas Mengikut]
Menetapkan sama ada untuk menentukan kertas untuk dicetak mengikut sumber kertas atau mengikut jenis kertas.
[Sumber Kertas]
Menentukan kertas untuk dicetak mengikut sumber kertas. Jika anda memilih [Auto], sumber kertas yang sepadan dengan saiz kertas output dipilih secara automatik.
[Maklumat Sumber Kertas]
Memaparkan maklumat tentang kertas yang ditetapkan dalam sumber kertas. Anda juga boleh menetapkan komen yang diingini untuk setiap sumber kertas.
[Nama Kertas]
Menentukan sumber kertas untuk digunakan apabila [Auto] dipilih daripada [Sumber Kertas]. Untuk menggunakan tetapan ini, anda perlu mendaftar nama kertas yang sepadan dengan sumber kertas dalam peranti terlebih dahulu, dan untuk mendapatkan maklumat peranti.
[Jenis Kertas]
Menentukan kertas untuk dicetak mengikut jenis kertas.
[+][-]
[Selit Helaian]
Memasukkan helaian antara halaman yang ditentukan.
[Tetapan]
Membolehkan anda menetapkan butiran mengenai helaian diselit dan posisinya.
Kotak Dialog [Tetapan Selitan Helaian]
[+][-]
[Salinan Karbon]
Mencetak satu salinan bagi setiap dua sumber kertas.
Fungsi ini berguna apabila anda ingin mencetak satu salinan dokumen pada kertas berkualiti tinggi untuk pelanggan dan satu salinan pada kertas kitar semula untuk simpanan sendiri.
Fungsi tersebut boleh digunakan apabila tetapan selain [Auto] dipilih daripada [Sumber Kertas]. Tentukan sumber kertas lain dalam [Salinan Karbon] > [Tetapan].
Apabila fungsi ini didayakan, satu salinan sentiasa dicetak daripada setiap sumber kertas yang ditentukan tanpa mengira tetapan dalam helaian [Utama] > [Salinan].

Topik Berkaitan