Helaian [Tetapan Peranti]/[Tetapan Pentadbir]

Anda boleh menyemak tetapan pilihan, mengkonfigurasi tetapan pengurusan ID jabatan dan tetapan pentadbir berkaitan peranti.
NOTA
Jika anda kembali ke skrin tetapan cetakan, paparkannya dari ikon peranti dalam [Peranti dan Pencetak] atau dari menu cetakan bagi aplikasi desktop.

Helaian [Tetapan Peranti]

[Mendapatkan Semula Maklumat Peranti]
Mendapatkan maklumat peranti dan menggunakannya pada tetapan.
[Senarai Pilihan]
Memaparkan maklumat tetapan bentuk senarai mengenai pilihan output kertas, pilihan sumber kertas, dll. disambungkan ke peranti.
Jika anda ingin menetapkan tetapan pilihan secara manual, tetapkan item yang dipaparkan di bawah [Senarai Pilihan] selepas memilih item.
[Fungsi Pengesahan]
Menguruskan pencetakan dengan cara fungsi pengurusan ID jabatan atau fungsi pengesahan pengguna. Klik [Tetapan] dan pilih jenis fungsi pengesahan untuk digunakan.
Jika anda menggunakan fungsi pengurusan ID jabatan, memilih [Jangan gunakan Pengurusan ID Jabatan untuk pencetakan B&W] mendayakan pencetakan hitam dan putih tanpa pengesahan.
[Nama Pengguna Lalai]
Membolehkan anda menetapkan nilai lalai bagi nama pengguna untuk digunakan untuk kerja cetakan. Nama pengguna yang ditetapkan akan dipaparkan pada panel kawalan peranti dan digunakan sebagai nama pengguna untuk pengepala atau pengaki.
Untuk menetapkan item ini, helaian [Tetapan Pentadbir] > [Benarkan penukaran pada nama pengguna] perlu didayakan.
[Tetapan Fungsi Peranti]
Membolehkan anda menetapkan versi bagi perisian tegar pengawal peranti. Fungsi yang boleh digunakan oleh peranti bergantung pada versi yang anda tetapkan.
Versi perisian tegar pengawal terdiri daripada versi fungsi dan versi platform. Ia boleh dilihat dalam cetakan status peranti atau skrin untuk mengesahkan struktur.
Untuk butiran mengenai cara mencetak cetakan status atau mengesahkan struktur peranti, rujuk pada manual peranti.
[Maklumat Sumber Kertas]
Memaparkan maklumat tentang kertas yang ditetapkan dalam sumber kertas. Anda juga boleh menetapkan komen yang diingini untuk setiap sumber kertas.
[Tetapan Alamat IP]
Membolehkan anda menetapkan sama ada alamat IP peranti yang akan memperoleh maklumat dikesan secara automatik atau ditentukan secara manual. Jika alamat IP tidak boleh diputuskan, anda boleh menentukan alamat IP untuk memperoleh maklumat peranti.
Jika anda menentukan alamat IP dengan tetapan ini, ini tidak terpakai pada port pencetakan.
[Tentang]
Memaparkan maklumat tentang versi pemacu.

Helaian [Tetapan Pentadbir]

[Senarai Tetapan]
Memaparkan tetapan dan kandungannya dalam bentuk senarai kepada pentadbir peranti untuk menguruskan tetapan lalai.
[Tukar Tetapan Pentadbir]
Membolehkan anda menukar kelebihan pengguna dan setiap tetapan dalam helaian [Senarai Tetapan].

Topik Berkaitan