Tetapan Biasa untuk Semua Helaian

Anda boleh merujuk tetapan kegemaran, mengembalikan tetapan cetakan kepada konfigurasi standardnya, dll. dalam setiap helaian.
[Tetapan Kegemaran]
Memaparkan senarai tetapan kegemaran yang didaftarkan.
[Daftar]
Membolehkan anda mendaftar tetapan cetakan semasa sebagai tetapan kegemaran.
Kotak Dialog [Daftar Tetapan Kegemaran]
[+][-]
[Set Semula Tetapan Cetakan]
Mengembalikan tetapan cetakan bagi semua helaian kepada konfigurasi standardnya.
[Pulihkan Lalai]
Mengembalikan tetapan cetakan bagi helaian terbuka kepada konfigurasi standardnya.

Topik Berkaitan