Mencetak daripada Aplikasi Desktop

Ini menerangkan prosedur asas untuk memaparkan skrin tetapan cetakan bagi pemacu dan mencetak daripada aplikasi desktop.
NOTA
Apabila menggunakan peranti yang disambungkan melalui port WSD, dayakan [Guna WSD] pada peranti.
1.
Pilih [Cetak] daripada menu aplikasi.
2.
Dalam skrin cetakan, pilih peranti yang anda gunakan → klik [Keutamaan], [Sifat pencetak] atau [Sifat].
3.
Dalam skrin tetapan cetakan bagi pemacu, tetapkan item yang diperlukan.
Anda boleh menukar helaian jika perlu.
NOTA
Jika fungsi yang ingin anda gunakan tidak dipaparkan dalam skrin tetapan cetakan, konfigurasikan tetapan cetakan selepas mendayakan fungsi peranti dengan mendapatkan semula maklumat peranti dll.
4.
Klik [OK].
5.
Dalam skrin cetakan, klik [Cetak] atau [OK].

Topik Berkaitan