Menangguhkan Kerja Cetak

Anda boleh menghantar data cetakan ke giliran menunggu (kawasan simpanan sementara) dalam peranti. Anda juga boleh mengubah susunan atau tetapan cetakan untuk data yang disimpan dari panel kawalan peranti atau Remote UI.
1.
Paparkan helaian [Utama].
2.
Pilih [Tahan] dari [Kaedah Output].
3.
Dalam kotak dialog [Tetapan untuk Tahan Dokumen], tetapkan [Nama Dokumen].
Jika anda ingin menentukan nama yang diingini, pilih [Masukkan nama] → masukkan nama.
4.
Klik [OK].
Semasa melakukan pencetakan menunggu, anda boleh mengesahkan atau menetapkan nama data dalam skrin yang dipaparkan.

Topik Berkaitan