Menyulitkan dan Mencetak Data

Anda boleh menghantar data cetakan ke peranti dalam keadaan disulitkan. Ini mengurangkan masalah risiko manipulasi data dan kebocoran maklumat berlaku dalam laluan komunikasi yang digunakan untuk menghantar data cetakan. Fungsi ini dipanggil Pencetakan Selamat Tersulit.
Data yang disimpan boleh dicetak dengan memasukkan kata laluan dalam panel kawalan peranti.
Untuk menggunakan fungsi Pencetakan Selamat Tersulit, anda perlu mendayakan fungsi dalam tetapan peranti.

Untuk Mendayakan Fungsi Pencetakan Selamat Tersulit

1.
Paparkan helaian [Sokongan/Peranti].
2.
Klik [Tetapan Peranti].
Apabila anda mengklik [Tetapan Peranti], selepas skrin pengesahan menanyakan sama ada anda ingin menyimpan tetapan yang dipaparkan, skrin tetapan cetakan ditutup.
3.
Paparkan helaian [Tetapan Peranti].
4.
Dayakan [Pencetakan Selamat Tersulit] di dalam [Senarai Pilihan].
Jika perlu tetapkan tahap penyulitan.
5.
Klik [OK].
NOTA
Dalam persekitaran pencetak dikongsi, anda perlu mendayakan fungsi CSR (Client Side Rendering) Windows di sebelah pelayan. Anda boleh mendayakan fungsi CSR dengan kaedah yang berikut.
(1) Klik kanan ikon pencetak yang anda gunakan → klik [Sifat pencetak].
(2) Paparkan helaian [Perkongsian] → pastikan [Kongsi pencetak ini] dipilih → pilih [Menyerahkan tugas cetak pada komputer klien].

Untuk Mencetak dengan Penyulitan

1.
Paparkan helaian [Utama].
2.
Pilih [Pencetakan Selamat] dari [Kaedah Output].
3.
Dalam kotak dialog [Tetapan Pencetakan Selamat], pilih [Gunakan kata laluan untuk Pencetakan Selamat Tersulit] → masukkan [Kata laluan] → klik [OK].
Anda mungkin perlu memasukkan PIN dan bukannya kata laluan.
NOTA
Jika anda mendaftarkan kata laluan yang digunakan dalam Pencetakan Selamat Tersulit sebagai tetapan lalai, anda boleh mengurangkan usaha yang diperlukan untuk mengkonfigurasi tetapan semasa mencetak.
Jika anda mencetak tanpa menetapkan kata laluan, kerja cetakan itu dibatalkan.
Apabila mendaftar tetapan Pencetakan Selamat Tersulit sebagai kegemaran, pastikan [Keutamaan] > [Simpan maklumat pengesahan dalam tetapan kegemaran] di dalam helaian [Sokongan/Peranti] didayakan. Jika [Simpan maklumat pengesahan dalam tetapan kegemaran] dinyahdayakan, kata laluan tidak disimpan dalam kegemaran.

Topik Berkaitan