Mencetak pada Kertas Tab

Anda boleh mencetak pada bahagian tab bagi kertas tab.
1.
Paparkan helaian [Suapan Kertas].
2.
Pilih [Pilih Kertas Mengikut] > [Jenis Kertas] → klik [Tetapan].
3.
Dalam kotak dialog [Tetapan Jenis Kertas], pilih kertas tab daripada [Jenis Kertas].
Ikut prosedur di bawah untuk menetapkan saiz kertas tab dan posisi cetakan pada bahagian tab.
Jika tetapan tidak perlu, klik [OK] untuk menutup kotak dialog [Tetapan Jenis Kertas].
4.
Klik [Butiran Tab].
5.
Dalam kotak dialog [Tetapan Tab], pilih saiz kertas daripada [Saiz Kertas Tab].
6.
Pilih [Ofset posisi pencetakan] → tentukan [Kelebaran Ofset] → klik [OK].
Jika anda telah mencipta data cetakan dengan salah satu daripada saiz kertas berikut, jangan pilih [Ofset posisi pencetakan]. Bahagian tab tersebut termasuk dalam lebar.
A4 kertas tab: 223 x 297 mm
Kertas tab surat: 228.6 x 279.4 mm
7.
Klik [OK].

Topik Berkaitan