Menyelitkan Helaian Antara Transparensi

Anda boleh mencetak dengan helaian kertas diselit antara transparensi. Anda juga boleh mencetak pada helaian yang diselit.
1.
Paparkan helaian [Suapan Kertas].
2.
Pilih transparensi dari [Jenis Kertas].
Anda boleh memilih transparensi antara pilihan berikut.
Senarai juntai bawah [Jenis Kertas].
[Jenis Kertas] di dalam kotak dialog [Tetapan Jenis Kertas].
Anda boleh memaparkan kotak dialog [Tetapan Jenis Kertas] dengan memilih [Pilih Kertas Mengikut] > [Jenis Kertas] kemudian klik [Tetapan], atau klik [Jenis Kertas] > [Tetapan].
3.
Pilih sumber kertas untuk transparensi daripada [Sumber Kertas untuk Transparensi] atau [Sumber Kertas].
4.
Pilih [Hidup] atau [Cetak pada helaian kulit] dari [Helaian Kulit].
5.
Pilih sumber kertas yang helaian selitan ditetapkan daripada [Tentukan Helaian Kulit Mengikut] > [Sumber Kertas] atau [Sumber Kertas untuk Helaian Kulit].
6.
Untuk menukar jenis kertas bagi helaian yang diselit, klik [Tentukan Helaian Kulit Mengikut] > [Jenis Kertas] atau [Tetapan] daripada [Jenis Kertas untuk Helaian Kulit] → pilih jenis kertas → klik [OK].

Topik Berkaitan