Pemprosesan Tekan Pelana Semasa Mencipta Buku Kecil Dijahit Pelana

Apabila melakukan percetakan buku kecil dijahit pelana, anda boleh menekan bahagian yang terikat supaya ia diratakan.
1.
Paparkan helaian [Utama].
2.
Pilih [Pencetakan Buku kecil].
Anda juga boleh menetapkan [Pencetakan Buku kecil] dalam helaian [Tataletak].
3.
Pilih [Hidup] dari [Kokot] → pilih [Jahitan pelana] sebagai lokasi pengokot.
Anda juga boleh menetapkan [Kokot] dalam helaian [Akhiran].
4.
Klik [Pencetakan Buku kecil] > [Butiran].
5.
Di dalam kotak dialog [Tetapan Buku Kecil], pilih [Tekan Pelana] → tentukan daya pemprosesan tekan pelana di [Pelarasan Tekan Pelana].
6.
Klik [OK].

Topik Berkaitan