Membetulkan Sesaran Semasa Pencetakan Buku Kecil

Anda boleh mencipta dan mencetak buku kecil semasa membetulkan sesaran antara halaman luar dan dalam yang dilakukan semasa pencetakan buku kecil. Jika anda memangkas tepi halaman menggunakan pemangkas, anda boleh melaraskan jumlah jidar supaya kedudukan data cetakan pada halaman tidak menyimpang antara halaman.
1.
Paparkan [Utama] atau helaian [Tataletak].
2.
Pilih [Pencetakan Buku kecil] → klik [Butiran].
3.
Dalam kotak dialog [Tetapan Buku Kecil], pilih [Guna pembetulan rayap (sesaran)].
4.
Pilih kaedah pembetulan dalam [Kaedah Pembetulan].
Jika membetulkan secara manual, tentukan jumlah pembetulan dalam [Jumlah Pembetulan].
5.
Klik [OK].

Topik Berkaitan