หน้า [คุณภาพ]

คุณสามารถตั้งค่าวิธีการประมวลผลการพิมพ์ให้เหมาะกับเนื้อหาของข้อมูลที่จะพิมพ์ได้
[พิมพ์ตามเนื้อหา]
ระบุวัตถุประสงค์ที่ตรงกับข้อมูลที่จะพิมพ์และตั้งค่าโหมดคุณภาพการพิมพ์ที่เหมาะสม
[การตั้งค่าแบบละเอียดสำหรับคุณภาพ]
ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่ารายละเอียดคุณภาพการพิมพ์ได้ เช่น ความละเอียด การไล่สี ปริมาณของหมึก ฯลฯ
กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าแบบละเอียดสำหรับคุณภาพ]
[+][-]
[การปรับสี]/[การปรับเฉดสีเทา]
ช่วยในการปรับสี ความสว่าง และความเปรียบต่าง
กล่องโต้ตอบ [การปรับสี]/[การปรับเฉดสีเทา]
[+][-]
[การตั้งค่าการจับคู่]
ช่วยในการตั้งค่าการทำงานที่เหมาะสมกับการปรับสี
กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าการจับคู่]
[+][-]
[การพิมพ์สองสี]
พิมพ์สองสีโดยที่ส่วนต่างๆ ของข้อมูลที่จะพิมพ์ซึ่งไม่มีข้อมูลที่เป็นสีจะถูกพิมพ์ในเฉดสีดำ และส่วนที่มีข้อมูลเป็นสีจะถูกพิมพ์ในเฉดสีที่ระบุ
[ตัวประหยัดหมึกพิมพ์]/[รายละเอียดตัวประหยัดหมึกพิมพ์]
ประหยัดหมึกพิมพ์โดยพิมพ์ข้อมูลการพิมพ์โดยใช้หมึกน้อยลง
ใน [รายละเอียดตัวประหยัดหมึกพิมพ์] งานพิมพ์จะมีสีอ่อนลงตามลำดับ [โหมด 1], [โหมด 2] และ [โหมด 3]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง