หน้า [หน้าปก]

คุณสามารถเพิ่มปกหน้าหรือปกหลัง ใช้กระดาษที่ต่างจากหน้าเนื้อหา และกำหนดการตั้งค่าการพิมพ์เกี่ยวกับหน้าปกได้
[กำหนดการตั้งค่าปกหน้า]/[กำหนดการตั้งค่าปกหลัง]
ตั้งค่าปกหน้าหรือปกหลัง
[+][-]
[พิมพ์หน้าแบนเนอร์]
แทรกหน้า (หน้าแบนเนอร์) ที่มีชื่อผู้ใช้ ชื่องาน และเวลาก่อนพิมพ์หน้าแรก
[+][-]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง