การพิมพ์จากแอปบนเดสก์ท็อป

หัวข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนพื้นฐานในการแสดงหน้าจอตั้งค่าการพิมพ์ของไดรเวอร์และการพิมพ์จากแอปบนเดสก์ท็อป
หมายเหตุ
เมื่อใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านพอร์ต WSD ให้เปิด [ใช้ WSD] ที่อุปกรณ์
1.
เลือก [พิมพ์] จากเมนูของแอป
2.
เลือกอุปกรณ์ที่คุณใช้งานอยู่ในหน้าจอการพิมพ์ → คลิก [กำหนดลักษณะ], [คุณสมบัติเครื่องพิมพ์] หรือ [คุณสมบัติ]
3.
ตั้งค่ารายการที่ต้องการในหน้าจอตั้งค่าการพิมพ์ของไดรเวอร์
คุณสามารถสลับหน้าได้หากจำเป็น
หมายเหตุ
หากฟังก์ชั่นที่คุณต้องการใช้ไม่แสดงในหน้าจอตั้งค่าการพิมพ์ ให้กำหนดค่าการตั้งค่าการพิมพ์หลังเปิดใช้งานฟังก์ชั่นของอุปกรณ์โดยเรียกใช้ข้อมูลอุปกรณ์ ฯลฯ
4.
คลิก [ตกลง]
5.
คลิก [พิมพ์] หรือ [ตกลง] ในหน้าจอการพิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง