การหยุดการพิมพ์เพื่อพิมพ์งาน

คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์ที่กำลังดำเนินการอยู่ที่เครื่องและพิมพ์งานพิมพ์ที่กำหนดได้
ฟังก์ชั่นนี้เป็นประโยชน์เมื่อคุณกำลังพิมพ์งานที่ใช้เวลานานและคุณต้องการพิมพ์งานพิมพ์อื่นก่อน
งานพิมพ์ที่ระงับไว้จะเริ่มใหม่อีกครั้งหลังจากการหยุดงานพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1.
แสดงหน้า [หลัก]
2.
เลือก [ความขัดข้องและการพิมพ์] จาก [วิธีการส่งออก]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง