การเรียกใช้ข้อมูลอุปกรณ์

เมื่อติดตั้งไดรเวอร์โดยใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย ตามปกติแล้วข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์จะถูกเรียกใช้และฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับไดรเวอร์จะถูกตั้งค่าไว้ให้ใช้งานได้ เมื่อไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นของอุปกรณ์ได้หรือเมื่อมีการเพิ่มตัวเลือก จะต้องดึงข้อมูลของอุปกรณ์มาใหม่และตั้งค่าลำดับตัวเลือกด้วยตนเอง

เงื่อนไข

การตั้งค่าที่ตัวอุปกรณ์
เปิดใช้งาน [ใช้การเรียกดู WSD] ที่อุปกรณ์ หากคุณใช้อุปกรณ์ที่ไม่รองรับฟังก์ชั่นนี้ ให้เปิดใช้ [รับข้อมูลการจัดการ เครื่องพิมพ์จากโฮสต์]
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่คู่มือของอุปกรณ์
เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ ให้เข้าสู่ระบบในฐานะที่เป็นหนึ่งใน Administrators

ขั้นตอน

1.
แสดงหน้า [สนับสนุน/อุปกรณ์]
2.
คลิก [การตั้งค่าอุปกรณ์]
เมื่อคุณคลิก [การตั้งค่าอุปกรณ์] หน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์จะปิดลงหลังจากมีหน้าจอปรากฏขึ้นเพื่อขอให้ยืนยันว่าคุณต้องการบันทึกการตั้งค่าหรือไม่
3.
แสดงหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์]
4.
หากจำเป็น ให้ตั้งค่าว่าจะให้ตรวจหาที่อยู่ IP ของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติหรือให้ระบุด้วยตนเองใน [การตั้งค่าที่อยู่ IP] ที่ด้านล่างของหน้าจอ
5.
คลิก [เรียกใช้ข้อมูลอุปกรณ์]
6.
เมื่อข้อความ "คุณต้องการเรียกใช้ข้อมูลอุปกรณ์หรือไม่" ปรากฏขึ้น ให้คลิก [ใช่]
หากเรียกใช้ข้อมูลได้แล้ว ลำดับตัวเลือกจะถูกตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบการตั้งค่า
หากเรียกใช้ข้อมูลไม่สำเร็จ ให้ตั้งค่าตัวเลือกด้วยตนเอง โดยเลือกตัวเลือกที่ติดตั้งอยู่ที่อุปกรณ์
7.
คลิก [ตกลง]
หมายเหตุ
ในกรณีหนึ่งต่อไปนี้ อาจไม่สามารถรับข้อมูลอุปกรณ์บางอย่างได้ หากเป็นเช่นนั้น ให้ตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ ด้วยตนเอง
เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ทาง USB
เมื่อติดตั้งไดรเวอร์โดยระบุพอร์ตมาตรฐาน TCP/IP
เมื่อใช้งานอุปกรณ์หรือพอร์ตที่ไม่สามารถรับข้อมูลอุปกรณ์ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง