Arket [Papirindføring]

Du kan indstille papirtypen og papirkilden.
[Vælg papir efter]
Indstiller om det papir, der skal udskrives på, skal angives ud fra papirkilde eller papirtype.
[Papirkilde]
Angiver det papir, der skal udskrives på efter papirkilde. Hvis du vælger [Auto], vælges der automatisk en papirkilde, der svarer til outputpapirstørrelsen.
[Oplysninger om papirkilde]
Viser oplysninger om det papir, der er indstillet i papirkilderne. Du kan også skrive kommentar for hver papirkilde.
[Navn på papir]
Angiver den papirkilde, som skal bruges, når [Auto] er valgt fra [Papirkilde]. For at kunne bruge denne indstilling er det nødvendigt på forhånd at registrere navnet på det papir, der svarer til papirkilden i enheden, og at tilegne sig enhedsoplysningerne.
[Papirtype]
Angiver papiret, som skal printes på, efter papirtype.
[+][-]
[Indsæt ark]
Indsætter ark mellem angivne sider.
[Indstillinger]
Giver dig mulighed for at indtaste detaljer om de ark, der skal indsættes, samt deres position.
Dialogboksen [Indstillinger for indsættelse af ark]
[+][-]
[Kopi]
Udskriver en kopi fra hver af de to papirkilder.
Denne funktion er nyttig, hvis du ønsker at udskrive en kopi af et dokument på papir i høj kvalitet til kunden og en kopi på genbrugspapir til dig selv.
Funktionen kan anvendes, når der er valgt en anden indstilling end [Auto] fra [Papirkilde]. Angiv den anden papirkilde i [Kopi] > [Indstillinger].
Når denne funktion er aktiveret, udskrives der altid en kopi fra hver af de angivne papirkilder, uanset indstillingen i arket [Generelt] > [Kopier].

Relaterede emner