Arket [Layout]

Du kan vælge et layout eller angive sideændringer ved udskrivning.
[Folderudskrivning]
Udskrives med et dokuments sider arrangeret på en sådan måde, at det kan foldes i to for at oprette en folder.
[Detaljer]
Gør det muligt at konfigurere detaljerede indstillinger ved folderudskrivning såsom åbningsretning og margenbredde.
Dialogboksen [Indstillinger for folder]
[+][-]
[Perfekt indbinding]
Påfører lim til margenen og sætter et omslag på for at skabe et hæfte.
[Detaljer]
Gør det muligt at konfigurere detaljerede indstillinger ved folderudskrivning såsom åbningsretning og papirstørrelse.
Dialogboksen [Indstillinger for perfekt indbinding]
[+][-]
[Indsæt vandmærke]
Overlejrer og udskriver halvgennemsigtige tegn såsom [TOP SECRET] eller [KLADDE] oven på udskriftdata.
[Detaljer]
Gør det muligt at oprette nye vandmærker og redigere eksisterende vandmærker.
Dialogboksen [Rediger vandmærke]
[+][-]
[Tilføj ramme]
Udskriver en ramme rundt om siden.
[Plakat]
Forstørrer udskriftsdataene og udskriver dem over flere ark papir. Når de udskrevne ark samles, udgør de én stor udskrift som en plakat.
Hvis du vælger [Brugerdefineret], kan du angive antallet af rækker og kolonner i overensstemmelse hermed.
[Detaljer]
Gør det muligt at indstille detaljer såsom det sideområde, der skal udskrives, udskrivning med kanter osv.
Dialogboksen [Indstillinger for plakater]
[+][-]
[Blandede størrelser/papirretninger]
Udskriver data, hvor størrelsen og retningen varierer fra side til side.
[+][-]
[Sidehoved/sidefod]
Gør det muligt at tilføje sidehoved eller -fod til printdataene. Du kan indstille positionen og formatet for sidehovedet eller -foden.
Hvis du udfører folderudskrivning eller 2-sidet udskrift, kan du også indstille sidetallet, så det udskrives på samme placering på sidens for- og bagside.
[Overlay]
Udfører Overlejringsudskrivning. Du kan også indstille oprettelse af en formularfil, der skal anvendes til Overlejringsudskrivning.
Dialogboksen [Overlayindstillinger]
[+][-]
[Nummerering af kopisæt]
Udskriver serienumre på flere kopier af et dokument. Eksempelvis kan serienumre printes sådan, at "1" printes på den første kopi af dokumentet, "2" på den anden, "3" på den tredje osv.
[+][-]
[Brug funktionen Sikker udskrivning på enheden]
Bruger enhedens sikre udskrivningsfunktion.
De funktioner, der skal anvendes, skal være aktiveret på enhedssiden.

Relaterede emner