Arket [Enhedsindstillinger]/[Administratorindstillinger]

Du kan tjekke mulighedsindstillingerne, konfigurere afdelings-ID-styringsindstillinger og administratorindstillinger for enheden.
BEMÆRK
Hvis du vender tilbage til skærmen printindstillinger, så vis den via enhedsikonet under [Enheder og printere] eller fra printmenuen i et skrivebordsprogram.

Arket [Enhedsindstillinger]

[Hent enhedsoplysninger]
Henter enhedsoplysninger og anvender dem på indstillingerne.
[Liste over ekstraudstyr]
Viser en liste over indstillinger omkring papiroutput- og papirkilde-muligheder osv. i forbindelse med enheden.
Hvis du ønsker at indstille dette manuelt, efter du har valgt et element, så indstil elementet under [Liste over ekstraudstyr].
[Godkendelsesfunktion]
Administrerer udskrivning vha. afdelings-ID-styringsfunktionen eller brugergodkendelsesfunktionen. Klik på [Indstillinger], og vælg den type godkendelsesfunktion, der skal bruges.
Hvis du bruger funktionen Administration af afdelings-ID'er, aktiveres udskrivning i sort/hvid uden godkendelse ved at vælge [Brug ikke Administration af afdelings-ID'er ved udskrivning i s/h].
[Standardbrugernavn]
Gør det muligt at indstille en standardværdi for brugernavn, som anvendes til printjobs. Det angivne brugernavn vises på enhedens kontrolpanel, og printes som brugernavn på sidehoveder og -fødder.
For at indstille dette, skal [Administratorindstillinger]-ark > [Tillad ændringer i brugernavn] være aktiveret.
[Enhedsfunktionsindstillinger]
Gør det muligt at indstille funktionsversionen af enhedens controllerfirmware. De funktioner, der kan anvendes af enheden, afhænger af funktionsversionen.
Controllerfirmwareversion omfatter funktionsversioner og platformversioner. De kan ses i statusudskrivning for enheden eller på skærmen til strukturbekræftelse.
For yderligere oplysninger om udskrivning af status eller bekræftelse af strukturen for enheden henvises der til enhedsmanualen.
[Oplysninger om papirkilde]
Viser oplysninger om det papir, der er indstillet i papirkilderne. Du kan også skrive kommentar for hver papirkilde.
[Indstillinger for IP-adresse]
Gør det muligt at angive, om IP-adressen for den enhed, der skal skaffes oplysninger om, registreres automatisk eller angives manuelt. Hvis IP-adressen ikke kan skaffes, kan du angive IP-adressen for at få oplysninger om enheden.
Hvis du angiver IP-adressen med denne indstilling, anvendes den ikke til udskrivningsporten.
[Om]
Viser information om driverversionen.

Arket [Administratorindstillinger]

[Liste over indstillinger]
Viser en liste over indstillinger og disses indhold, så enhedens administratorer kan kontrollere standardindstillingerne.
[Rediger administratorindstillinger]
Giver dig mulighed for at ændre brugerprivilegier og hver enkelt indstilling via [Liste over indstillinger].

Relaterede emner