Printning fra en skrivebordsapp

Dette forklarer de basale procedurer for visning af driverens printindstillinger og for at printe fra en skrivebordsapp.
BEMÆRK
Ved brug af en enhed tilsluttet via en WSD-port skal [Brug WSD] aktiveres på enheden.
1.
Vælg [Udskriv] fra menuen i app'en.
2.
På den enhed, som du bruger, på printskærmen → klik på [Indstillinger], [Printeregenskaber], eller [Egenskaber].
3.
Indstil de påkrævede elementer på driverens skærm for printindstillinger.
Du kan skifte ark om nødvendigt.
BEMÆRK
Hvis den funktion, som du ønsker, ikke vises i printindstillingerne, skal du konfigurere printindstillingerne efter aktivering af funktionerne for enheden efter hentning af enhedsinformation osv.
4.
Klik på [OK].
5.
På printskærmen, klik på [Udskriv] eller [OK].

Relaterede emner