At printe over en fast form

Du kan printe data, som overlapper en fast form, som er lagret på enheden. Denne funktion kaldes overlejring.

For at gemme en fast form på enheden

1.
Vælg [Udskriv] fra appens menu → vis skærmen for udskrivningsindstillinger for driveren.
2.
Åbn fanen [Layout].
3.
Klik på [Overlay].
4.
I dialogboksen [Overlayindstillinger] skal du vælge [Behandlingsmetode] > [Opret en formularfil] → angiv et filnavn i [Filnavn] → klik på [OK].
5.
På skærmen printindstillinger skal du klikke på [OK].
6.
På printskærmen, klik på [Udskriv] eller [OK].

For at udføre overlejring

1.
Åbn fanen [Layout].
2.
Klik på [Overlay].
3.
I dialogboksen [Overlayindstillinger] skal du angive [Behandlingsmetode] > [Brug overlayudskrivning].
4.
Klik på [Hent oplysninger om formularfil] → vælg den formularfil, du vil bruge, fra [Filliste].
Hvis du ikke kan hente oplysningerne fra enheden, skal du indtaste formularfilnavnet i [Filnavn].
5.
Ved udførelse af dobbeltsidet udskrivning, vælg da hvilken side overlejringen skal foretages på i [Anvend på].
6.
Klik på [OK].

Relaterede emner