Udskrivning på faneblade

Du kan udskrive på fanedelen af faneblade.
1.
Åbn fanen [Papirindføring].
2.
Vælg [Vælg papir efter] > [Papirtype] → klik på [Indstillinger].
3.
I dialogboksen [Indstillinger for papirtype] skal du vælge fanepapir fra [Papirtype].
For at indstille størrelsen på fanepapiret og printpositionen på fanedelen, følg nedenstående instruktioner.
Hvis indstilling ikke er nødvendig, skal du klikke på [OK] for at lukke dialogboksen [Indstillinger for papirtype].
4.
Klik på [Oplysninger om faneblad].
5.
I dialogboksen [Indstillinger for faneblad] skal du vælge papirstørrelsen fra [Fanebladsstørrelse].
6.
Vælg [Forskyd udskrivningsposition] → angiv [Forskydningsbredde] → klik på [OK].
Hvis du har oprettet udskriftsdata med en af følgende papirstørrelser, skal du ikke vælge [Forskyd udskrivningsposition]. Fanedel indgår i bredden.
A4 fanepapir: 223 x 297 mm
Brevfanepapir: 228,6 x 279,4 mm
7.
Klik på [OK].

Relaterede emner