Indsættelse af faneblad

Du kan indsætte fanepapir mellem valgte sider. Du kan også printe på det indsatte fanepapir.
1.
Åbn fanen [Papirindføring].
2.
Vælg [Indsæt ark] → klik på [Indstillinger].
3.
I dialogboksen [Indstillinger for indsættelse af ark] skal du vælge fanepapir fra [Ark til indsættelse].
4.
Indstil [Papirkilde], [Ark indsat/faneblad] og [Indsættelsesplacering].
5.
For at ændre papirtype skal du klikke på [Papirtype til faneblad] > [Indstillinger] → vælg den papirtype, der skal anvendes fra [Papirtype].
For at indstille størrelsen på fanepapiret og printpositionen på fanedelen, følg nedenstående instruktioner.
Hvis indstilling ikke er nødvendig, skal du klikke på [OK] for at lukke dialogboksen [Indstillinger for papirtype].
6.
Klik på [Oplysninger om faneblad].
7.
I dialogboksen [Indstillinger for faneblad] skal du vælge papirstørrelsen fra [Fanebladsstørrelse].
8.
Vælg [Forskyd udskrivningsposition] → angiv [Forskydningsbredde] → klik på [OK].
Hvis du har oprettet udskriftsdata med en af følgende papirstørrelser, skal du ikke vælge [Forskyd udskrivningsposition]. Fanedel indgår i bredden.
A4 fanepapir: 223 x 297 mm
Brevfanepapir: 228,6 x 279,4 mm
9.
Klik på [OK].

Relaterede emner