At indsætte ark mellem transparenter

Du kan udskrive med papirark indsat imellem transparenter. Du kan også printe på fanen på det indsatte fanepapir.
1.
Åbn fanen [Papirindføring].
2.
Vælg transparent fra [Papirtype].
Du kan vælge transparent blandt følgende papirtyper.
Rullelisten [Papirtype].
[Papirtype] i dialogboksen [Indstillinger for papirtype].
Du kan få vist dialogboksen [Indstillinger for papirtype] ved at vælge [Vælg papir efter] > [Papirtype] og herefter klikke på [Indstillinger] eller klikke på [Papirtype] > [Indstillinger].
3.
Vælg papirkilden for transparenter fra [Papirkilde for transparenter] eller [Papirkilde].
4.
Vælg [Slået til] eller [Udskriv på forsider] fra [Forsideark].
5.
Vælg papirkilden, hvorfor de indsatte ark skal hentes, fra [Angiv omslagsark efter] > [Papirkilde] eller [Papirkilde til omslagsark].
6.
For at ændre papirtypen på de indsatte ark, klik på [Angiv omslagsark efter] > [Papirtype] eller [Indstillinger] fra [Papirtype til omslagsark] → vælg papirtypen → klik på [OK].

Relaterede emner