Registrering af favoritindstillinger

Du kan hente ofte anvendte printindstillinger, når der udskrives, ved at registrere disse indstillinger i [Indstillinger for favoritter].
1.
Konfigurér de indstillinger, som du ønsker at registrere, under driverens printindstillinger.
Skift om nødvendigt faner, og konfigurer relevante indstillinger.
2.
Klik på [Registrer] (Indstillinger for favoritter) nederst i listen.
3.
I dialogboksen [Registrer indstillinger for favoritter] skal du vælge [Navn] og [Ikon].
Indtast om nødvendigt tekst i [Kommentar].
4.
Klik på [OK].

Relaterede emner