Redigering af listen over favoritinstillinger

Du kan redigere listen [Indstillinger for favoritter] og importere eller eksportere den til brug på andre computere.
BEMÆRK
Du kan ikke redigere printindstillinger, der er registreret i indstillingerne for favoritter. Hvis du ønsker at bruge andre printindstillinger som indstillingerne for favoritter, skal du registrere dem som nye indstillinger for favoritter.

At redigere listen over favoritindstillinger.

1.
Åbn fanen [Support/enhed].
2.
Klik på [Rediger indstillinger for favoritter].
3.
Vælg de favoritindstillinger, som du ønsker at ændre, fra [Indstillinger for favoritter] listen → klik på [Rediger].
Hvis du ønsker at slette en favoritindstilling, så vælg den favoritindstilling, du ønsker at slette → klik på [] (Slet) → klik på [Ja] på den valgte bekræftelsesskærm.
4.
I dialogboksen [Rediger indstillinger for favoritter] skal du vælge [Navn] og [Ikon] → klik på [OK].
Indtast om nødvendigt tekst i [Kommentar].
5.
Klik på [Luk].

For at eksportere favoritindstillinger

1.
Åbn fanen [Support/enhed].
2.
Klik på [Rediger indstillinger for favoritter].
3.
Vælg de favoritindstillinger, der skal eksporteres, fra [Indstillinger for favoritter].
4.
Klik på [Eksporter] → angiv lagerplaceringen og filnavnet → klik på [Gem] eller [OK].
De valgte favoritindstillinger er gemt i en fil med filtypenavnet ".profile".

For at importere favoritindstillinger

1.
Åbn fanen [Support/enhed].
2.
Klik på [Rediger indstillinger for favoritter].
3.
Vælg [Importer] → vælg filen (med filetypenavnet ".profile"), som skal importeres → klik på [Åbn].
De importerede foretrukne indstillinger vises i [Indstillinger for favoritter]-listen.

Relaterede emner