Indhentning af enhedsinformation

Ved installation af driver med netværksforbindelse hentes der normalt information om installerede valg i enheden, og funktioner knyttet til driveren indstilles, så de virker. Når enhedens funktioner ikke anvendes, eller der tilføjes et valg, skal enhedsinformation genetableres, og strukturen vælges manuelt.

Forudsætninger

Enhedsindstillinger
Aktiver [Brug af WSD-browsing] på enheden. Hvis du bruger en enhed, der ikke understøtter funktionen, aktiver [Hent info om printeradmin. fra vært].
For yderligere oplysninger henvises der til enhedsmanualen.
Når computeren startes, logges der på som medlem af Administrators.

Procedurer

1.
Åbn fanen [Support/enhed].
2.
Klik på [Enhedsindstillinger].
Når du klikker [Enhedsindstillinger] efter en bekræftelsesskærm, som spørger dig, hvorvidt du ønsker at gemme indstillingerne, vises, så lukkes skærmen printindstillinger.
3.
Åbn fanen [Enhedsindstillinger].
4.
Er det nødvendigt, indstilles IP-adressen for enheden til automatisk at blive registreret eller til at blive manuelt specificeret [Indstillinger for IP-adresse] nederst i skærmbilledet.
5.
Klik på [Hent enhedsoplysninger].
6.
Hvis beskeden "Vil du hente enhedsoplysningerne?" vises, skal du klikke på [Ja].
Hvis informationen indhentes, så indstilles mulighedsstrukturen automatisk. Tjek indstillingerne.
Hvis informationen ikke indhentes, så indstil mulighederne manuelt. Vælg de muligheder, der hører til enheden.
7.
Klik på [OK].
BEMÆRK
I følgende situationer kan måske ikke alle enhedsinformationer indhentes. Hvis dette er tilfældet, skal du konfigurere indstillingerne manuelt.
Hvis enheden er tilsluttet via USB
Ved installering af driveren ved at angive en standard TCP/IP-port
Når du anvender en enhed eller port, som ikke kan tilvejebringe enhedsinformation

Relaterede emner