Trimning af sider under udskrivning af hæftede foldere

Ved hæftning i midten for at lave en folder kan du trimme og justere papirets kanter.
1.
Åbn fanen [Generelt].
2.
Vælg [Folderudskrivning].
Du kan også indstille [Folderudskrivning] i fanen [Layout].
3.
Vælg [Slået til] fra [Hæfte] → vælg [Midterhæftning] som hæfteposition.
Du kan også indstille [Hæfte] i fanen [Efterbehandling].
4.
Åbn fanen [Efterbehandling].
5.
Vælg [Trim].
For at indstille en efterbehandlingsbredde og -metode, følg nedestående instruktioner:
6.
Klik på [Detaljer].
7.
I dialogboksen [Juster skærebredde] skal du indstille en efterbehandlingsbredde og -metode på skærmen.
Hvis [Juster efter] vises, vil valg af [Efterbehandlingsbredde] trimme siderne til at være den angivne højde og bredde efter afslutning.
8.
Klik på [OK].

Relaterede emner