Udskrivning af sidenumre på samme placering på for- og bagside af hver side

Ved folderudskrivning og 2-sidet udskrift kan du udskrive sidenumre, så de har samme placering på både for- og bagside af hver side. Hvis du for eksempel angiver den modsatte side end indbindingsmargenen, påføres sidetallet som i en paperback-bog.
Hvis du indstiller printpositionen for sidetal som nederst til højre, vil det udskrevne resultat blive som i det følgende, hvis du aktiverer denne funktion.
Med folderudskrivning
Med 2-sidet udskrift
Her forklares proceduren, hvor denne funktion anvendes med folderudskrivning.
1.
Åbn arket [Layout].
2.
Vælg [Folderudskrivning].
Du kan også indstille [Folderudskrivning] i fanen [Generelt].
BEMÆRK
Når denne funktion anvendes med 2-sidet udskrift, skal du indstille [2-sidet udskrift] i arket [Generelt].
3.
Klik på [Sidehoved/sidefod].
4.
I dialogboksen [Indstillinger for sidehoved/sidefod] vises arket [Udskriftsoplysninger].
5.
Vælg printposition for sidetal i [Outputark] > [Sidetal].
6.
Vælg [Outputark] → [Udskriv således, at positionen overlapper på papirets for- og bagside].
7.
Klik på [OK].

Relaterede emner