Korrektion af forskydninger under udskrivning af folder

Du kan lave og printe foldere, mens du korrigerer forskydningen mellem indre og ydre sider, som forekommer under udskrivning af foldere. Hvis du trimmer sidernes kanter med en trimmer, kan du justere margenens størrelse, så placeringen af udskriftsdataene på siden ikke varierer fra side til side.
1.
Åbn arket [Generelt] eller [Layout].
2.
Vælg [Folderudskrivning] → klik på [Detaljer].
3.
I dialogboksen [Indstillinger for folder] skal du vælge [Brug fejlplaceringskorrektion].
4.
Vælg en korrektionsmetode under [Korrektionsmetode].
Hvis du korrigerer manuelt, så angiv en korrektionsstørrelse under [Korrektionsstørrelse].
5.
Klik på [OK].

Relaterede emner